Приклад відображення обліку рослинництва в програмі 1С:Підприємство БСПУ

Приклад розглянуто з умовними показниками та цифрами, що можуть відрізнятися від реаліїв сільськогосподарських підприємств та враховано наступні види технологічних операцій на сільськогосподарському підприємстві:
- Формування плану посіву;
- Підготовка полів до посіву (оранка);
- Списання насіння на посів полів;
- Внесення мінеральних добрив;
- Відображення різних послуг сторонніх ораганізацій;
- Відображення амортизації основних засобів;
- Розподіл загальновиробничих витрат;
- Збір урожаю;
- Формування фактичної собівартості;
- Звітність керівництву
Формування плану посіву
Облік рослинництва в програмі 1С:Підприємство БСПУ розпочинається із формування документу “План посіву”, в якому зазначається площа посівів та відповідна культура. Наприклад, на полі 1 посіяно пшеницю - 200 гектарів, на полі 2 посіяно ячмінь 300 гектарів, на полі 3 — соняшник 250 гектарів.
Підготовка полів до посіву (оранка)

Перш ніж посіяти культуру, необхідно підготувати поля, наприклад, здійснити оранку полів. Технологічна операція «Оранка» проводиться документом «Подорожній лист сільськогосподарської техніки», де відображено витрати ПММ пов’язані з даною операцією; вказано сільгосптехніку, що здійснила оранку полів та власне, поля, що підлягали «Оранці»;
В кожного документа в програмі є кнопка “ДтКт”, (рисункок вище), що дозволяє переглянути проводки, які сформував цей документ.
Списання насіння на посів полів

Після підготовки полів, переходимо безпосередньо до посіву.<br>В програмі кількість списаного на посів насіння відображається документом «Лімітно-забірна карта» з видом операції «Списання насіння». Наприклад, списано насіння на посів полів в кількості: для «Поле 1» — 2 тонни пшениці, для «Поле 2» — 0,9 тонна ячменю, для «Поле 3» — 1 тонна соняшника)
Сформовано наступні проводки в програмі:

Внесення мінеральних добрив
Для збільшення урожайності полі, вирішено внести мінеральні добрива. В програмі це реалізовано через документ “Лімітно-забірна картка” з видом операції “Списання добрив та отрутохімікатів”, приклад на на попередньому рисунку. Документ сформував наступні проводки в програмі:

Відображення різних послуг сторонніх ораганізацій
У випадку використання для оранки поля, орендованої сільгосптехніки, відображаємо витрати по оренді актом надання послуг оренди сільськогосподарської техніки. Для проведення цієї операції в програмі використовується документ “Надходження товарів та послуг” з видом операції “Покупка, комісія”.
Надано послуги по ремонту сільськогосподарської техніки
Відображення амортизації основних засобів
Нараховано амортизацію основних засобів, в програмі проведено документ «Закриття місяця» з відображенням «Нарахування амортизація».
Сформовано проводки за результатом проведення документа “Закриття місяця”:

Розподіл загальновиробничих витрат
На рисунку нижче показано загальновиробничі витрати, що сформувалися за умовний період.
За допомогою документа “Розподіл витрат” розподіляємо загальновиробничі затрати на прямі витрати поточного періоду, за базу розподілу взято площу полів.
На закладці “Витрати” кнопкою заповнити заповнюються всі витрати по 911 рахунку.
База розподілу заповнюється на однойменній закладці.
Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється на закладці “Розподіл” відповідно заданим параметрам.
Збір урожаю
Зібраний врожай відображаємо документом «Звіт виробництва за зміну». На рисунку зображено для прикладу лише зібраний врожай ячменю за 25.06.2019р, інші вносяться аналогічно.
Зібрано урожай ячменю(планова собівартість 250 грн за 1 ц):
- 25.06.2019 р — 100 ц
- 26.06.2019 р. - 50 ц

Формування фактичної собівартості
В оборотно-сальдовій відомості по 2311 рахунку ці операції відобразилися так:
Наступним етапом є розрахунок фактичної собівартості. Для цього в програмі призначений документ “Розподіл витрат”, заповнюється аналогічно розподілу 911 рахунку, лише базою розподілу буде кількість випущеної продукції.
Після формування фактичної собівартості оборотно-сальдова відомість по 2311 рахунку виглядає так:

Звітність керівництву
Важливим моментом в роботі працівників та керівництва є можливість швидко та якісно сформувати необхідні звіти. Програма дозволяє сформувати наступні звіти:
- фактична собівартість 1 цетнера ячменю становить 640,36 грн.
- рух біологічних активів(рослиництва)
- оборотно-сальдова відомість (оперативний облік):
- відомість руху матеріалів
Програма 1С Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства дозволяє автоматизувати не лише операції повязанні з надходження, рухом та вибуття продукції рослинництва, але й інші щоденні операції працівників: банк, каса, прихід, облік основних засобів, нарахування заробітної плати, виробництво та інші. 

Контакти

ТОВ "Софтеко"

Працюємо Пн-Пт: 09.00 -18.00
Адреса 29001, м.Хмельницький,
вул.Свободи, 22