Велика рогата худоба (ВРХ), вівці та коні, приклад обліку в 1С:Підприємство БСПУ

Сільськогосподарське підприємство “Агрохолдинг “Колос” займається вирощуванням великої рогатою худоби. В своїй діяльності підприємство проводить наступні операції:
- Придбання ВРХ;
- Придбання кормів, послуг сторонніх організацій;
- Списання кормів та інших ТМЦ;
- Оприбуткування надоїв молока;
- Нарахування заробітної плати дояркам та працівникам ферми;
- Відображення приросту та приплоду тварин в обліку;
- Продаж тварин;
- Формування фактичної собівартості голів ВРХ.

Приклад розглянуто з умовними показниками та цифрами, що можуть відрізнятися від реаліїв сільськогосподарських підприємств.
Придбання ВРХ
Для розширення стада придбало чотири молочні корови загальною вагою 1200 кг. В програмі ця операція реалізована документом “Надходження біологічних активів”, вид операції “Купівля тварин”.

Придбання кормів, послуг сторонніх організацій
Придбання корми для відгодівля великої рогатої худоби в програмі відображається документом “Надходження товарів, послуг”. На закладці “Товари” зазначаємо продукцію чи товари, що придбаємо, на закладці “Послуги” - послуги сторонніх організацій.
Проведено ветеринарний огляд корів сторонньою організацією.
Документом “Надходження товарів та послуг” збільшено витрати на утримання ВРХ та відображено заборгованість постачальнику:

Списання кормів та інших ТМЦ
Списано вартість кормів для годування корів за допомогою документа “Лімітно-забірна картка”. Аналогічно списуються й інші ТМЦ, що використовуються в діяльності підприємства.
Результатом проведення цього документу є наступні проводки:

Оприбуткування надоїв молока
Оприбуткування надоїв молока в програмі реалізовано за допомогою документа “Звіт виробництва за зміну”, а документ “Реєстрація надоїв молока” лише фіксує в програмі кількість та якість молока, яка необхідна для нарахування заробітної плати доярок.
Результатом проведення цього документу буде оприбуткування молока в обліку підприємства.

Нарахування заробітної плати дояркам та працівникам ферми
Важливим етапом роботи підприємства є нарахування заробітної плати працівникам ферми. Відображення в програмі нарахування заробітної плати дояркам здійснюється за допомогою документа “Відрядний наряд”. Цей документ може формуватися як щоденно, так і за підсумками місяця по окремих видах технологічних операцій.
Проводки цей документ не формує, але дані про нараховані суми відображаються в документі “Нарахування заробітної плати” та розрахунковому листку працівника.
Аналогічно нараховується заробітна плата працівникам ферми за догляд за тваринами.

Відображення приросту та приплоду тварин в обліку
Важливим етапом є відображення зміни кількості біологічних активів. Для прикладу, здійснено зважування тварин, цей процес в програмі відображається документом “Приплід та приріст”, вид операції “Приріст ваги тварин”, що формує наступні проводки в програмі.
А також за допомогою документу “Приплід і приріст ваги” з видом операції “Приплід тварин” відображається приплід молодняка.
Цей документ формує наступні проводки в програмі:
Умовні витрати на утримання корів за розрахунковий місяць представленні на наступному рисунку.

Продаж тварин
Господарство вирішило реалізувати одну із корів,собівартість продажу складається лише з витрат на придбання, інші витрати будуть врахованні при закритті періоду. В програмі продаж тварин відображається документом “Реалізація біологічних активів” з видом операції “Продаж тварин”.
Результатом проведення документа “Реалізація біологічних активів” в програмі є наступні проводки:

Формування фактичної собівартості голів ВРХ
В кінці звітного періоду вирішено розрахувати фактичну вартість корів. В програмі цей розрахунок здійснюється за допомогою документа “Розподіл витрат”.
Витрати, що сформувалися за умовний період на утримання корів, розподілилися на вартість корів, що представлено на рисунку вище.

Завершальним етапом формування фактичної собівартості є формування коригування залишку вартості ВРХ за допомогою документа “Коригування вартості біологічних активів”.
Цей документ сформує наступні проводки:

Звітність для керівництва
Важливим моментом в роботі працівників та керівництва є можливість швидко та якісно сформувати необхідні звіти.

- фактична собівартість приросту корів на підприємстві:
- рух ВРХ
- відомість надою молока
- приріст та приплід ВРХ
Програма 1С Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства дозволяє автоматизувати не лише операції пов’язанні з надходження, рухом та вибуття великої рогатої худоби (ВРХ), але й інші щоденні операції працівників: банк, каса, прихід, облік основних засобів, нарахування заробітної плати, виробництво та інші. 

Контакти

ТОВ "Софтеко"

Працюємо Пн-Пт: 09.00 -18.00
Адреса 29001, м.Хмельницький,
вул.Свободи, 22