Зарплата і Управління Персоналом для України

Зарплата і Управління Персоналом для України

багатофункціональна програма, яка призначена для автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємства.


У програмі може вестися облік по декільком юридичним особам і приватним підприємцям. Наряду з регламентованим обліком програма підтримує ведення управлінського обліку в довільній валюті: управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований — окремо для кожної організації.

З метою перенесення інформації про заробітну плату в бухгалтерську систему програма «Зарплата і Управління Персоналом 8.3» здійснює обмін даними з програмою Бухгалтерія для України.
Програма автоматизує рішення таких задач:
- облік кадрів і аналіз кадрового складу;
- трудові відносини, в тому числі кадрове діловодство;
- розрахунок заробітної плати персоналу;
- управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
- вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
- відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
- планування потреб в персоналі;
- забезпечення бізнесу кадрами;
- ефективне планування зайнятості персоналу;
- управління компетенціями та атестація працівників;
- управління навчанням персоналу;
- управління фінансовою мотивацією персоналу.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

Для автоматизації управлінської діяльності менеджерів по персоналу, в програмі існують інструменти, які дають можливість вирішувати такі завдання:
- інструмент набору кадрів, який дозволить зробити всю процедуру підбору кадрів;
- планування відпусток персоналу;
- набір інструментів управління компетенціями та проведення атестацій;
- інструментарій управління навчанням співробітників;
- інструмент розробки схем мотивації персоналу

Планування потреб в кадрах


Для планування потреб підприємства в кадрових ресурсах в програмі «Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3» використовується кадровий план — спеціальний інструмент для зберігання результатів планування персоналу. Програма дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, поетапний план змін організаційно-посадового складу і фонд оплати праці (ФОП).
За допомогою звітів про стан кадрового плану можна одержати оцінку ефективності робіт по набору персоналу, кількість вакантних робочих місць і дані про плановані витрати на заробітну плату персоналу.
Мал.03

Автоматизація підбору персоналу

«Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3» підтримує документування й автоматизацію процесу підбору і оцінки кандидатів.

Прикладне рішення забезпечує:

- зберігання особистих даних про кандидатів;
- зберігання матеріалів, які супроводжують процес роботи з кандидатом, починаючи від його резюме і до результатів анкетування;
- підготовку зустрічей з кандидатами й реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття кандидата на роботу.
Ведення бази запитань і відповідей для анкет дозволяє оперативно готувати і проводити анкетування кандидатів, а також співробітників підприємства.

Управління навчанням персоналу

Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3» здійснює можливість планування навчання кадрів, а також контроль ефективності навчальних заходів.

Управління компетенціями

Програма дає оцінку співробітнику, в тому числі контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки співробітника (атестації) приймаються кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.

Планування зайнятості персоналу

Прикладне рішення дозволяє вирішити одне з основних завдань планування використання робочого часу — планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства.
Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства надаються відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розкладу участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників. Формується графік відпусток співробітників підприємства і список запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

Трудові відносини, кадрове діловодство

«Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3» передбачає зберігання особистих даних працівників підприємства і службової інформації.
До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація.
Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти.
У їх числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.
В конфігурації підтримується ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.
Підтримується ведення штатного розкладу підприємства, за ним формуються різноманітна звітність. В програмі існує можливість підключити/відключити контроль штатного розкладу на наявність вакантних посад та відповідність умовам оплати праці при проведенні кадрових документів.

В «Зарплата і Управління Персоналом для України 8.3» автоматизоване кадрове діловодство та заповнення різноманітних друкованих форм:
- оформлення трудових договорів:


- прийом на роботу співробітників (форма П-1), кадрові переміщення співробітників (форма П-5), звільнення з підприємства (форма П-8):

Кадрові дані є основою для побудови уніфікованої форми П-2 «Особова картка».


Для ведення обліку відпусток автоматизовано створення і зберігання графіка відпусток на визначений період, облік відпусток в розрізі робочих періодів (розрахунок кількості днів поточної відпустки в залежності від історії попередніх відпусток), реєстрація факту надання відпусток в кадровому обліку (в тому числі на підставі графіка відпусток). На підставі створених документів друкуються форми П-6 і П-7.

Також в програмі реєструються заплановані відрядження співробітників підприємства, в тому числі формуються накази про повернення співробітників з відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).

Розрахунок і облік заробітної плати

Для розрахунку і обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, які приймають рішення по заробітній платі персоналу, так і бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати.
В програмі автоматизовано весь комплекс розрахунків з персоналом:

- реалізовано основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах. Програма дозволяє створювати додаткові розрахунки будь-якої складності

- нарахування та оплата відрядних нарядів, премій, святкових, понаднормових та інших разових нарахувань і утримань

- нарахування та оплата неявок: відпусток, лікарняних листів, відряджень, інших невиходів

- розрахунок і утримання виконавчих листів та аліментів

- формування документів на виплату зарплати і депонування

- відображення результатів розрахунків заробітної плати, податків та внесків в бухгалтерському обліку
Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи та реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи. Обробка «Помічник заповнення графіка» допоможе заповнити графік зі стандартних шаблонів або за індивідуальними параметрами.
З метою забезпечення роботи на підприємствах з великою кількістю працівників основні «розрахункові» документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку.
Крім того програма готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку праці і заробітної плати і інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період. Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:
- розрахункові листки;
- розрахунково-платіжні відомості;
- платіжні відомості для отримання грошей через касу;
- видаткові касові ордери;
- зведення по нарахуваннях і утримань і т. д
- аналіз нарахувань працівників організацій;
- аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками організацій і ін.

Регламентована звітність

Виходячи з результатів обліку доходів, сум податків і внесків створюється обов’язкова звітність:
- персоніфікована звітність для ПФУ;
- звіти в ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;
- звіти з праці;
- розрахункова відомість за формою № 1ДФ.
Обов’язкова звітність може автоматично експортуватися в фомат, який затверджений наказом ДПАУ від 03.05.2006 №242 (в файли з розширенням XML).

Інтеграція додатків

«1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України» включає режими обміну даними з програмами системи «Зарплата і Управління Персоналом для України» і містить різноманітні засоби взаємодії з іншими програмами:
- можливість імпорту та експорту інформації в XML-форматі;
- засоби обміну даними з іншими кофігураціями;
- можливість завантаження курсів валют з ресурсів Інтернету;
- вбудований поштовий клієнт.

Контакти

ТОВ "Софтеко"

Працюємо Пн-Пт: 09.00 -18.00
Адреса 29001, м.Хмельницький,
вул.Свободи, 22