Про «BAS Малий бізнес»

Програма «BAS Малий бізнес»/ BAS for Small Company (далі будем використовувати термін «BAS Малий бізнес) є комплексним рішенням, що охоплює основні завдання управління та обліку на підприємстві, і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для керування різними аспектами його діяльності.

Єдина інформаційна система для:

маркетинг і продажі: опт і роздріб

постачання і закупівлі

запаси і склад

роботи, послуги, виробництво

грошові кошти

майно та фінанси

Система призначена для ведення тільки управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського та податкового обліку рекомендується придбати програму «BAS Бухгалтерія». Для спільного використання із цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними через вивантаження/завантаження документів.

Програма «BAS Малий бізнес» забезпечує такі можливості:

• керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, — можливості для аналізу, планування й гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;

• керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, торговою, постачальницькою та ін. діяльністю із забезпечення процесу виробництва, — інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками. 

Функціональні можливості «BAS Малий бізнес»

Програма «BAS Малий бізнес» має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: торговельно-закупівельних, фінансових, складських та виробничих. Електронні аналоги паперових документів дозволяють у зрозумілій формі реєструвати господарські операції у системі. Аналітичні звіти, що містяться у програмі, дозволяють користувачам одержувати інформацію із усіх розрізів обліку. 

Єдина інформаційна система для:

CRM

Продажі

Закупівлі

Роботи

Виробництво

Гроші

Зарплата

Компанія


CRM

У цьому розділі «BAS Малий бізнес» зібрано набір інструментів для ефективного управління взаємовідносинами з клієнтами. Наприклад, можна налаштувати інтеграцію з будь-яким поштовим сервісом, який працює по протоколу IMAP або Gmail API.

Також є можливість для відправлення SMS через таких провайдерів, як Альфа SMS та TurboSMS. Використання робочих процесів дозволить налаштовувати реакцію програми на різноманітну дію користувача. Дії робочого процесу, які доступні в програмі: - відправити E-mail; - відправити SMS; - створити подію; - створити завдання на роботу; - створити запис календаря; - створити нагадування. У розділі присутній механізм роботи зі станами замовлень, який прискорює роботу менеджерів, спрощує вибір відповідного стану і налаштовує порядок станів у випадних списках. Один з найефективніших інструментів розділу – «Воронка продажів». Це звіт, який наочно показує кількісне співвідношення всіх угод на різних етапах. 


Продажі

«BAS Малий бізнес» підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, роздрібних продажів, планування продажів, а також роботу з покупцями та замовниками.

У програмі автоматизовані такі операції з товарним асортиментом:

• реєстрація та зберігання номенклатури (товарів і послуг) підприємства;

• реєстрація та зберігання різних видів цін номенклатури, друк різних видів прайс-листів;

• реєстрація видів знижок і націнок; - встановлення та зміна ціни, розрахунки ціни відповідно до базового виду цін, цін номенклатури або цін контрагента, округлення. 

Система передбачає можливість проведення оптових та роздрібних продаж. Для відображення операцій з оптових продаж в програмі «BAS Малий бізнес», використовують такі документи, як видаткові накладні або акти виконаних робіт, на підставі яких формуються податкові документи. Документальне оформлення роздрібних продаж здійснюються за допомогою чеку ККМ та Звіту про роздрібні продажі. Для роботи із роздрібними продажами зручно використовувати інтерфейс «Робоче місце касира». 

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів окремих підрозділів, номенклатурних груп і товарів.

Також передбачена можливість одержання необхідної звітності: 

за документами придбання/переміщення — накладні в роздрібних цінах;

товарний звіт;

звіт рухів і залишку товару в роздрібних цінах;

звіт продажів у роздрібних цінах;

друк етикеток і цінників.

Підготовка продажів і робота із клієнтами в програмі здійснюються через:

реєстрацію й зберігання контактної інформації клієнтів;

реєстрацію й зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;

реєстрацію подій при взаємодії з покупцями й замовниками (вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо);

реєстрацію договорів з покупцями;

реєстрацію замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому зазначені види товарів, робіт, терміни поставки/виконання, а також вартість);

реєстрацію замовлень-нарядів (замовлення-наряди є одночасно й документом планування виконання робіт і надання послуг, і фактичним документом, що підтверджують факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);

об'єднання замовлень покупців у проекти;

формування графіка відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;

забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, яка утворена замовленнями покупців через резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам та/або замовленнях на виробництво;

відстеження забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами.

Закупівлі

«BAS Малий бізнес» забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення й забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах. Зокрема, служба інформується про наявність незабезпечених потреб у товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах; фактичних закупівлях; відкритих замовленнях постачальникам і замовленнях на виробництво. Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.  

Для забезпечення процесу закупівель товарів, послуг і робіт у постачальників автоматизовані операції: 

реєстрація постачальників і контактної інформації;

зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;

зберігання видів цін, знижки та цін контрагента за договором;

зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента;

реєстрація й зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;

реєстрація подій взаємодії з постачальниками та підрядниками (вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо);

оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;

формування графіка поставок;

розрахунки потреб у запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів через замовлення на виробництво або замовлення постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може здійснюватися за різними схемами

• надходження за плату від контрагента;
• придбання підзвітною особою;
• приймання на реалізацію від комісіонера;
• одержання давальницької сировини й матеріалів у переробку. 

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Для ведення обліку запасів підприємства на декількох складах реалізовано такі можливості:

окремий облік запасів — власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, які прийняті або передані на комісію, і матеріалів, що прийняті або передані у переробку;

облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів;

облік у розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо);

переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію й повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);

резервування запасів (облік запасів і витрат у розрізі замовлень покупців);

використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);

друк етикеток і цінників.

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації: оприбуткування й списання запасів.

Роботи

У програмі «BAS Малий бізнес» автоматизоване відображення господарських операцій, пов'язаних з наданням сервісних послуг. Для роботи з підсистемою «Роботи» необхідно перейти у відповідний розділ.

«BAS Малий бізнес» підтримує можливість продажу робіт, які потребують списання матеріалів і облік витрат на оплату праці. Факт надання послуг реєструється за допомогою замовлення-наряду, який є одночасно як документом планування виконання робіт і надання послуг, так і фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат.

У програмі реалізована можливість прийому виробу у ремонт та відображення операцій ремонту. Для планування зайнятості персоналу в програмі використовується документ Завдання на роботу, який відкривається за однойменним посиланням з розділу Роботи та CRM.

Документ можна ввести на підставі Замовлення покупця. Залежно від встановленого значення в щойно відкритому списку Вид завдання за допомогою цього документа можна запланувати: Зовнішнє завдання – робота за будь-яким видом робіт щодо конкретного замовлення покупця, за договором, для контрагента; Внутрішнє завдання – робота за будь-яким видом робіт для потреб компанії. На підставі документу «Завдання на роботу» можна ввести документ «Облік часу» для реєстрації у програмі фактичного часу, витраченого на виконання завдання. Усі звіти розділу «Роботи» відкриваються за гіперпосиланням «Звіти» підрозділу Аналітика розділу «Роботи». Після виклику звітів зазначеним гіперпосиланням відкривається список звітів, відфільтрований за тегом Роботи. Початково список налаштований і містить набір Всі звіти.  


Виробництво

Розділ Виробництво призначений для планування та обліку виконання робіт, надання послуг, виробництва. 

Управління даними про склад і технології виконаних робіт та виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій. 

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг — замовленнями на виробництво та замовленнями-нарядами. Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво замовленнями-нарядами. 

Замовлення на виробництво мають такі особливості:
• можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;
• за замовленнями на виробництво розраховуються потреби у матеріалах і комплектуючих;
• у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, які утворені новими замовленнями покупців.  

«BAS Малий бізнес» дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск можна оформити як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасування, складання комплектів). Продукція значиться за структурною одиницею, що її випустила, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю — наприклад, на склад для наступного продажу або в наступний цех відповідно до технологічного маршруту. Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображається актом виконаних робіт, а також безпосередньо у замовленнях-нарядах. 

Для планування робіт співробітників використовуються дві функції: 
• відрядні наряди — використовується для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними чи бригадними;
• завдання на роботу — використовується для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів. 

 Можна зареєструвати фактичні відомості про виконання робіт з нарядів і завдань. Ця інформація може бути використана надалі при розрахунках заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи та проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.  

Для обліку витрат підприємства і розрахунків фактичної собівартості підтримуються такі функції:

облік фактичних витрат — ведеться у необхідних розрізах у вартісному та натуральному вимірі;

розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, віднесених на випуск, — може бути виконаний як за зазначений період, так і на підставі конкретного документа випуску;

регламентні розрахунки фактичної собівартості випуску під час закриття періоду;

звіт про собівартість випущеної продукції та виконаних робіт.


Гроші

«BAS Малий бізнес» дозволяє вести облік коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

У цьому журналі зібрана інформація по усіх видах документів і напрямків руху грошових коштів. Усі звіти розділу «Гроші» відкриваються за гіперпосиланням «Звіти» підрозділу «Аналітика» розділу Гроші.  

Управління коштами включає:

облік руху грошових коштів у касі та на банківських рахунках;

оформлення первинних банківських та касових документів;

розрахунки з підзвітними особами;

формування платіжного календаря;

інтеграцію із системою «Клієнт-Банк».


Зарплата

У число можливостей розділу входять кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, що працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель), реєстрація результатів автоматичного розрахунків заробітної плати співробітників підприємства.

Кадровий облік дозволяє оформити:

прийом на роботу;

кадрове переміщення;

звільнення з роботи.

Можливості з розрахунку заробітної плати:

розрахунки заробітної плати здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань;

формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу співробітникам;

облік робочого часу — використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як щоденно, так і в цілому за період.

Нижче представленні:

• схема взаємодії документів, що беруть участь у процедурі розрахунків і нарахування заробітної плати;
• відображена можливість формування аналітичних звітів щодо розрахунків із персоналом, нарахувань та утримань співробітників.


Компанія

Даний розділ призначений для обліку операцій, які стосуються компанії в цілому: тут проводиться редагування плану рахунків управлінського обліку, облік майна. Також у розділі передбачені засоби для введення й розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця для автоматичного формування фінансового результату.


Майно

Конфігурація підтримує ведення обліку майна: основних засобів і нематеріальних активів організації. 

Механізм роботи з майном дозволяє:
• вести облік майна і розраховувати амортизацію;
 • приймати майно до обліку, змінювати його параметри;
 • продавати чи списувати майно.  


Аналітика

У прикладному рішенні «BAS Малий бізнес» реалізована можливість ведення управлінського обліку, одержання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. 

Для цих цілей у системі міститься управлінський план рахунків і реалізовано механізм формування управлінських проводок документів. 

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, прикладне рішення дозволяє одержувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат можна використовувати метод нарахування або метод нарахування і касовий метод. Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться у розрізі напрямків діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат. 

За даними управлінського обліку користувач одержує можливість формувати основні фінансові звіти:

управлінський баланс;

звіт про прибутки та збитки;

звіт про рух грошових коштів.

У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

прогнозний баланс;

бюджет прибутків і збитків;

бюджет руху грошових коштів.

У програмі є можливість розраховувати податки, заповнювати та подавати звітність до державних органів. Ця можливість призначена для фізичних осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування (ССО). 

У програмі «BAS Малий бізнес» реалізовано заповнення наступних форм звітності:

Звіт Декларація платника єдиного податку ФОП;

Звіт Форма 1-ДФ;

Звіт Книга доходів і витрат;

Звіт з ЄСВ.

Для можливості працювати з регламентованою звітністю у програмі, необхідно у налаштуваннях параметрів облікової політики компанії встановити прапорець «Регламентована звітність» (тільки для ФОП). Потім потрібно зайти у картку організації та у групі «Оподатковування» вибрати спрощену систему оподаткування, встановити перемикач Здавати звітність у положення «Здавати». Встановити перемикач «Є співробітники» - у положення Так.


Контакти

ТОВ "Софтеко"

Працюємо Пн-Пт: 09.00 -18.00
Адреса 29001, м.Хмельницький,
вул.Свободи, 22